foredragsholdere

Dette er mennesker du kan lytte til, foredrag du kan reflektere over og lære av.

 

bg_orange.png

 

Orator driver samfunnsbygging gjennom å spre gode verdier med foredragsholdere som setter spor. Våre foredragsholdere har betydelig erfaring og deler sin historie og kompetanse med dere. Hvis du ikke selv vet hvem du vil lytte til, kan vi foreslå foredragsholdere som er tilpasset dine behov. Hvis du ønsker å diskutere mulig tematikk og vinkling, kontakter du oss og vi kan komme med forslag til både tema og aktuelle kandidater blant våre, men også i vårt store nettverk.

Refleksjon skaper endringer. Å lytte til andres erfaringer kan bidra til tanker rundt egen og kollegers hverdag. Det trygge er å gjøre det vi alltid har gjort. Gode refleksjoner kan gi grunnlag for å se muligheter for endring til noe som kan bli til det bedre for flere. Kombineres dette med engasjerende kommunikasjon, kan endringene skape forståelse, motivasjon og entusiasme blant mennesker du omgås. «Å lytte, reflektere, handle – gir endringsrom»

Iram Haq

" Hvordan våge å være seg selv"

Torstein Lerhol

"Kroppen - ingen hindring for å nå toppen!"

Geir Lippestad

"Verdier og samarbeid"

Robert Mood

 

"Vinnerkultur på sterk grunnmur"
 

Thomas Horne

"Kunsten å ikke kaste mat"

Jan Vardøen

"Å skape verdier som varer"

Iffit Qureshi

”Det handler om å se hverandre”

Guro Hoftun Gjestad

”Storbarnsliv - om å vokse opp med barn"

Jon-Frede Engdahl

"Økologisk mat som allemannseie"

Gard B. Eidsvold

"Hvordan skape eierskap til noe man aldri vil eie?”

Signe Horn

«Det hjelper ikke å ha rett om du ikke får rett» 

Maria Amelie

"Stå opp mot urett - det nytter!"

Jon Gangdal

"Fra mitt til vårt – samhandling og lederskap i praksis" 

Hilde Frafjord Johnson

"Norge sett utenfra"

Espen Kvark Kvernbergh

"Leken i alvoret og alvoret i leken"

Hanne Lindbæk

"Gjennomslagskraften din er avgjørende!"

Victoria Telle Hjellset

”Mestring har magisk effekt”

 

Morten Krogvold

"Å se og bli sett"

Bertha Lucia Fries

"Forgiveness and reconciliation in Colombia" 
 - En historie om hvordan man kan vinne over hat

 
 
 
 
 

kontakt oss om foredrag

Ta kontakt med Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

bg_red.png