foredragsholdere

Dette er mennesker du kan lytte til, foredrag du kan reflektere over og lære av

 

orator rød-mal.png
 

 

publikum1 2.jpg

 

Orator driver samfunnsbygging gjennom å spre gode verdier med foredragsholdere som setter spor. 
Vet du ikke hvem du vil lytte til og lære av, kan vi foreslå foredragsholdere som er tilpasset dine behov.
Hvis du ønsker å diskutere mulig tematikk og vinkling, kontakter du oss og vi kan komme med forslag til både tema og aktuelle kandidater blant våre, men også i vårt store nettverk.

Å lytte til andres erfaringer kan bidra til tanker rundt egen og kollegers hverdag. Refleksjon skaper endringer. Det trygge er å gjøre det vi alltid har gjort. Gode refleksjoner kan gi grunnlag for å se muligheter for endring til noe som kan bli til det bedre for flere. Kombineres dette med engasjerende kommunikasjon, kan endringene skape forståelse, motivasjon og entusiasme blant mennesker du omgås. «Å lytte, reflektere, handle – gir endringsrom»

Vibeke Madsen

“Arbeidsglede og medarbeiderskap”
“Omstilling og ledelse”

Hanne Røislien

“Cybersikkerhet - det gjelder oss alle" “Det finnes ikke noe jeg uten vi”

Torstein Lerhol

"Kroppen - ingen hindring for å nå toppen!"

Iffit Qureshi

”En fordomsfri oppvekst - drøm eller virkelighet” og “Aktivistene”

Signe Horn

«Det hjelper ikke å ha rett om du ikke får rett»

Hilde Frafjord Johnson

"Norge sett utenfra"

Morten Krogvold

"Å se og bli sett"


Hanne Lindbæk

"Gjennomslagskraften din er avgjørende!"

Iram Haq

"Hvordan våge å være seg selv"
"Hva vil folk si"

Robert Mood

"Vinnerkultur på sterk grunnmur"
"Ledelse i krise – de viktige valgene"

Steffen Dahl

“Sjef i eget hode”

Jon-Frede Engdahl

"Økologisk mat som allemannseie"

Maria Amelie

"Gründerskap - hvordan lykkes"

Espen Kvark Kvernbergh

"Leken i alvoret og alvoret i leken"

Bertha Lucia Fries

"Forgiveness and reconciliation in Colombia"
- En historie om hvordan man kan vinne over hat

Victoria Telle Hjellset

”Mestring har magisk effekt”

Geir Lippestad

"Verdier og samarbeid"
“Ytringsfrihet og varsling”

Erik Alfred Tesaker

“Gjenfortrylle verden”

Sofie Frøysaa

«Sofies tabutime»
“Jenteloven”

Jan Vardøen

"Å skape verdier som varer"

Guro Hoftun

”Storbarnsliv - om å vokse opp med barn"

Gard B. Eidsvold

"Hvordan skape eierskap til noe man aldri vil eie?”

Jon Gangdal

"Fra mitt til vårt – samhandling og lederskap i praksis"

 
 
 
 

kontakt oss om foredrag

Ta kontakt med Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

bg_red.png