Robert Mood

 

MOOD_052217_0390-bw_dfc25c03-4f80-4e4e-8d5f-2d95b874252d.jpg
 
  • President i Norges Røde Kors

  • Høy kompetanse på verdibasert ledelse i endringsprosesser

  • Unik ledererfaring

  • Tidligere General i Forsvaret, leder av internasjonale FN oppdrag og oppdrag for NATO

Lederskap handler om å ha evne til å lede seg selv som eksempel for andre. Lederskap handler også om å se inn i kroker av oss selv som vi ikke liker, utfordre våre egne svakheter. Vi trenger og forventer et lederskap med integritet og ansvarsfølelse, ledere som setter ærlige ord på utfordringer og muligheter. Som gir oss et eierforhold til løsningene, bedre livskvalitet og større håp for fremtiden.

“Under årets InnoTown Innovation Conference holdt Robert Mood et uforglemmelig foredrag. Hans foredrag om ledelse og ansvar - treffer på tvers av bransjer. Robert har et nærvær og tilstedeværelse som traff publikum og gjorde han til årets favoritt på scenen"

- Kjersti Vister, Admin Manager Innotown AS

 
orator_dots
 

"Vinnerkultur på sterk grunnmur"
En leder skal ha integritet og trygghet nok til å stå for sine verdier uansett hvor den politiske vind blåser. Robert Mood deler erfaringer fra lederstillinger i det norske forsvaret, FN og NATO og ble tildelt Fritt Ords ærespris for sin uredde åpenhet som toppleder i Forsvaret.

Etter mange år i tjeneste er han overbevist om at det handler om mennesker fremfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Med praktisk erfaring, som spenner fra drift og omstilling – via ubevæpnet opptreden i dramatiske omgivelser – til kampsituasjoner, byr Robert Mood på refleksjoner om grunnlaget for seier og suksess som gir impulser og ideer. Overføringsverdiene er mange og Robert formidler sitt budskap med stor innsikt og intensitet.

"Ledelse i krise – de viktige valgene"
Robert deler erfaringer fra flere dramatiske oppdrag for FN og NATO. Hva er viktig når du står midt opp i krisen og dramaet? Hva er det som virker, som drar laget sammen og skaper grunnlag for gode tidsriktige beslutninger og fremdrift? Hvilke fallgruver bør man unngå?

I sine foredrag bruker Robert Mood personlige erfaringer i refleksjon rundt verdibasert ledelse i krise og i møte med tunge etiske dilemmaer.  Han byr også på erfaringsbasert refleksjon rundt hvordan bygge teamet som kan lykkes i krevende sitasjoner.

Verdibasert ledelse i møte med fremmede kulturer i en annen historisk og kulturell kontekst enn det vi kjenner hjemmefra, har blitt en fellesnevner i hans arbeid. Oppdragene har også gitt omfattende erfaring med ledelse i kritiske situasjoner og lagspillet som må til for å lykkes.

Etter mange års tjeneste på den kalde krigens frontlinje i Nord-Norge dro han ut i sitt første FN-oppdrag for nesten 30 år siden i Sør-Libanon. Siden har det blitt mange lederoppdrag for FN og NATO i Midtøsten, på Balkan og sist i Syria.

Han overtok ansvaret for den norske Hæren i en meget presset økonomisk situasjon i 2005 og har vært en av hovedaktørene i de store omstillingene av det norske Forsvaret parallelt med ansvaret for utrustning og trening av styrkene vi sendte til Afghanistan.

Som seniorrådgiver kan Robert bistå innen:

  • Lederskap og kriseledelse
  • Drift og omstilling
  • Etiske dilemmaer
 
 
dots_color.png
 
 

Kontakt oss om Robert

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn