Gard B. Eidsvold

 

KIL-1997-2-1-e1404052241262_foto_Kilian Munch.jpg

 

 

  • Prisbelønt skuespiller

  • Regissør

  • Scenograf, produsent og manusforfatter

  • Selvutnevnt rabulist

"Gards foredrag engasjerer, overrasker og inspirerer"

 
orator_dots
 

”Hvordan skape eierskap til noe man aldri vil eie?”

Lær mer om hvordan en prosess styres best mulig frem til et konkret felles mål og ta regi på din egen rolle!
Hvordan lære å alltid gå for den beste ideen, ikke dyrke den beste personen?
Hvordan bli aller best på det man allerede er god på?
Hva vil det si å tåle konstruktiv kritikk? 

Å ville noe i et teaterrom er essensielt for alt teaterarbeid. Uten ”å ville” noe, finnes det ingen substans i situasjonen. Vi har intet drama.
Den samme regelen fungerer i et hvilket som helst gitt profesjonelt rom - det være seg en kirurgisk avdeling, å fremme et politisk budskap, arbeidet i et kreativt rom, eller på et stort eller lite veiprosjekt. Behovet for å ville noe og behovet for å bli forstått og nødvendigheten av å forstå - hører sammen.

Hvordan kan erfaringen fra f.eks. teaterproduksjon komme en bedrift eller arbeidsplass til gode?
Gruppedynamikken i et prosjekt er lik uavhengig av om det handler om et teaterkompani som jobber seg frem mot en première, eller om det er en gruppe ingeniører som sammen skal bygge en bro. De psykologiske mekanismene er de samme.

Gards filosofi har derfor overføringsverdi til alt som innebærer prosjektarbeid, om det er i næringslivet, det offentlige eller organisasjoner. Og overføringsverdiene er mange!

På teaterscenen har vi sett ham som alt fra Kleggen i "Verdiløse menn" til Isak i "Markens Grøde". I film har han vært med i blant annet ”En ganske snill mann” og ”Kjærlighetens Kjøtere»,  hele 50 filmer har det blitt.

Med lekenhet og dybde på en gang viser han hvilken avgjørende brikke i en prosess den enkelte person er. Og hvor viktig denne oppvåkningen i den enkelte er for resultatet. Nøkkelen ligger i å kunne tenke individuelt og kollektivt på en gang.

Som rådgiver kan Gard bistå innen:

  • Formidling
  • Idé- og kreativitetsmotor
  • Prestasjonspress
 
dots_color.png
 
 
 

Kontakt oss om Gard

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn