Geir Lippestad

 

 
KIL-8499_foto_Kilian Munch.jpg

 

  • Advokat
  • Forfatter
  • Medmenneske

"Verdier gir oss en plattform for felles holdninger, felles retning og felles adferd"

 

 
orator_dots
 

"Verdier og samarbeid"

Verdibasert kommunikasjon er noe Geir Lippestad kan mye om, og som han har omfattende personlig erfaring med.

Da han ble oppnevnt som forsvarer for Anders Behring Breivik fikk han hele verdens fokus. En oppmerksomhet som ikke var særlig positivt ladet til å begynne med - før han benyttet verdibasert kommunikasjon.

Når den verdimessige plattformen er etablert, har man bedre grobunn for å nå frem med argumentasjon om teknikaliteter og om hvor ansvar skal ligge. Velger man motsatt innfallsvinkel vil omdømmet kunne få seg en smell og man vil måtte streve mer med å nå frem med den tekniske argumentasjonen.

Fra å bli identifisert med sin klient og hans holdninger, fikk Geir Lippestad kommunisert hvorfor det var riktig av ham å påta seg oppdraget til tross for at han absolutt ikke delte sin klients oppfatninger. Han utviste en sjelden integritet gjennom hele etterforskningsperioden, under rettssaken og deretter.

Lippestad har i mange år hatt sitt virke innen arbeidsrettens område, hvor han har bidratt i vanskelige omstillingsprosesser og andre konfliktsituasjoner. I sitt arbeid med mekling og konfliktløsning har han benyttet verdikommunikasjon med stort hell.

Han har også et sterkt engasjement for funksjonshemmedes situasjon i samfunnet. Han kommuniserer gjerne om toleranse og menneskeverd, om universell utforming og diskriminering i arbeidslivet.

Lippestad har hatt en rekke styreverv både innen næringslivet og i ideelle organisasjoner. Også i disse posisjonene handler det mye om å formulere, overbevise, fremme og forsvare viktige verdier og rettigheter. Vi vil også fremheve at rollen som familiefar for mange barn krever sitt på kommunikasjonsfronten!

I sine foredrag får Lippestad frem hvilken vei han har gått for å komme dit han er i dag, og hvordan denne ferden har pregt ham som advokat, forsvarer og menneske. Takket være verdibasert kommunikasjon har han nå et ståsted og en integritet som de aller fleste beundrer.

Geir Lippestad er også en dyktig møteleder.

  • Foredragsholder
  • Rådgiver
 
dots_color.png
 
 
 

Kontakt oss om Geir

 

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn