Geir Lippestad

 

 
KIL-8466-2 2.jpg

 

  • Advokat

  • Forfatter

  • Medmenneske

«Vil med dette rette en stor takk for at Geir tok turen til Tromsø i går. Det ble en fantastisk dag og Geir holdt ett innlegg som virkelig gav mange noe å tenke på, vi satte enormt stor pris på det. Geir var det store samtale emnet utover kvelden og da i bare positive ordelag!»

Berit Antonsen, Seniorrådgiver lederstøtte og Orgasnisajonsutvikling, UNN

 

 

 
orator_dots
 

"Verdier og samarbeid"
I sitt foredrag får Geir Lippestad, på en personlig og engasjerende måte, frem hvilken vei han har gått for å komme dit han er i dag, og hvordan denne ferden har preget ham som advokat, forsvarer og menneske. Takket være verdibasert kommunikasjon har han nå et ståsted og en integritet som blir beundret av de fleste.

Når den verdimessige plattformen er etablert, har man bedre grobunn for å nå frem med argumentasjon om teknikaliteter og om hvor ansvar skal ligge. Velger man motsatt innfallsvinkel vil omdømmet kunne få seg en smell og man vil måtte streve mer med å nå frem med den tekniske argumentasjonen.

«Hvordan forebygge og håndtere varslingsaker»
Har man gode retningslinjer, prosedyrer og trener på dette vil det være med på å skape trygghet og bygge god kultur! 
Hvem har ansvaret hos dere? Geir Lippestad snakker om utfordringer og dilemmaer rundt seksuell trakassering. Visste du forresten at alle organisasjoner over 5 ansatte plikter å ha et internt varslingssystem på plass?

«Ha omsorg – still krav»
Et annerledes foredrag som har form som en dialog mellom Geir Lippestad og Torstein Lerhol (Politiker, leder, foredragsholder og funksjonshemmet) om utfordringer, verdispørsmål og muligheter. Et foredrag som treffer, engasjerer og motiverer.

Andre temaer:

·      Toleranse og menneskeverd

·      Diskriminering i arbeidslivet

·      Funksjonshemming – utfordringer og muligheter

Geir Lippestads verdibaserte kommunikasjon ble for mange ikke oppdaget før etter 22. juli-saken, men han har arbeidet på denne måten i mange år. Han har hatt sitt virke innenfor arbeidsrettens område, hvor han har bidratt i flere vanskelige omstillingsprosesser og andre konfliktsituasjoner. I hans arbeid med mekling og konfliktløsing har verdikommunikasjon vært essensielt og er hans viktigste verktøy. Geir Lippestad er blant landets dyktigste på dette feltet.

I tillegg har Geir en rekke styreverv både innen næringslivet og i ideelle organisasjoner. Også i disse posisjonene handler det mye om å formulere, overbevise, fremme og forsvare viktige verdier og rettigheter. Geir har et sterkt engasjement for funksjonshemmedes situasjon i samfunnet og likeverd og samarbeid er to meget beskrivende ord for Lippestads arbeid.

Geir Lippestad er også en dyktig møteleder.

  • Foredragsholder

  • Rådgiver

 
dots_color.png
 
 
 

Kontakt oss om Geir

 

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn