Victoria Telle Hjellset

 

 
Victoria-Telle-Hjellset kopiww.jpg
 
  • Cand. Scient i Fysisk aktivitet og helse, fra Norges Idrettshøyskole

  • Ph.D. Institutt for helse og samfunn, UiO

  • Postdoktor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

  • Forsker i folkehelsevitenskap

  • Underviser i folkehelse

  • Tildelt Oslo kommunes pris i 2012 for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk

  • Brenner for å redusere sosial ulikhet i helse i den norske befolkningen

«Vi har aldri opplevd et slikt engasjement i teamet som etter ditt foredrag! Tusen takk skal du ha!» Bernhard Rikardsen Styreleder Sariba AS

“Du er min favorittforedragsholder!”
Cecilie Schibsted Eriksen, Therapeutic Area Manager Diabetes MSD Norge A/S

 
orator_dots
 

"Mestring har magisk effekt"

Mestring er avgjørende i de fleste situasjoner i menneskets liv. Om mennesker definerer seg som mestrende, avhenger av erfaring og læring. Det betyr at alle mennesker kan bli mestrende ved hjelp av gode prosesser i relasjoner som gir tillit og frihet. Mestrer du hverdagen din? 

Victoria har et brennende engasjement. Hun gir oss tankevekkere i forhold til hva vi alle kan bidra med i våre omgivelser for at de rundt oss skal føle mer mestring. Hennes foredrag vil gi deg verktøy for å styrke relasjoner med medarbeidere og medmennesker slik at alle opplever mer mestring!

For å øke mestringsopplevelse er god kommunikasjon avgjørende. Det finnes godt utprøvde teknikker for denne typen kommunikasjon. Forståelsen for hvordan det psykologiske og det fysiologiske henger sammen er viktig og Victoria deler sin erfaring om hvor avgjørende god kommunikasjon er for å redusere frykt og hvordan det bedrer menneskers helse, øker deres arbeidsevne og reduserer sykefravær.

Victoria har en fantastisk evne til å se mennesker der de er og hun har bred erfaring med å møte mennesker i dyp krise. I tillegg til mye empiri, har hun belegg for det hun holder foredrag om gjennom «harde» tall fra sin publiserte og pågående forskning.

Noen av Victorias foredrag:

«Mestring har magisk effekt» – om hva frykt gjør med oss rent fysiologisk, og hva vi kan få til å om vi klarer å snu frykt til mestringsfølelse. Hva skjer da?

«Selvmord med kniv og gaffel» – om spiseforstyrrelser og hvordan man kan klare å få til endring ved hjelp av riktig kommunikasjon. Hvilke mekanismer styrer at vi fortsetter med det vi vet skader oss?

«Kommunikasjon og mestring for barn i læringssituasjoner»om viktigheten av trygghet for skolebarn, og hvordan vi skal kommunisere med dem for å bidra til at de får følelsen av mestring.

Visste du forresten at:

- fysiologiske størrelser som blodtrykk, kolesterol, blodsukker, hormonsystemet, immunsystemet og nervesystemet påvirkes gunstig hos mennesker som definerer seg selv som mestrende?

- det motsatte skjer hos mennesker som lever i frykt, er redde, er traumatisert, opplever neglekt, maktmisbruk, overgrep og manglende medmenneskelighet og nestekjærlighet.

- tidligere erfaringer / egen selvbiografi påvirker fysiologien vår daglig.

 

 
dots_color.png
 
 

Kontakt oss om Victoria

 

 

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn