Visste du at Geir Lippestad...?

 
 
orator rød-mal.png
 
 
 
 
 
 
KIL-8467-2.jpg
 

Geir Lippestad er en populær foredragsholder, og reiser mye rundt i Norge og holder foredrag både for offentlig og privat sektor. Geir snakker dyktig om verdibasert kommunikasjon, og om hvordan man skal forebygge og håndtere varslingssaker. Geir holder også foredrag sammen med Torstein Lerhol. I et annerledes foredrag som foregår mer som en samtale, snakker de om det å ha omsorg, men samtidig stille krav. De er innom verdispørsmål, utfordringer knyttet til annerledeshet og samtidig hvilke muligheter man burde gripe! Les mer og book Geir her.

 
Foto: Thomas Andersen

Foto: Thomas Andersen

Oratorballer600.jpg
 
 

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med oss på:

kristin@orator.no (909 22 611), kristiane@orator.no (476 02 601), eller henning@orator.no (901 64 588)

 
 
 
orator rød-mal.png