Vibeke Madsen

 

Vibeke 2 profil 2.jpg
 

Vibeke Hammer Madsen er en erfaren organisasjonskvinne som er høyt respektert innen norsk næringsliv. Med lang fartstid innen privat sektor, blant annet som administrerende direktør i Virke i 16 år, har Vibeke bred erfaring som har stor overføringsverdi til ulike arbeidsmiljøer. Som administrerende direktør foretok hun omfattende organisatoriske endringer i Virke som har bidratt til at organisasjonen har opplevd stor vekst og er sterkt rustet for tiden fremover. Vibeke har tatt Virke fra å primært være assosiert med handel til å bli en sterk stemme for alle tjenestenæringene i privat sektor.

Spennende og kunnskapsrik, Vibeke har verdifull erfaring det er verdt å lytte til!

Vibeke snakker også spesielt om tematikk innen omstilling, hvor det henvises til arbeidslivets utfordringer i dag og i fremtiden. Her benytter hun sin erfaring som rådgiver på områdene:

  • Støttespiller for yngre entreprenører
  • Styrke entreprenørskap
  • Globalisering og konkurranse
  • Sirkulær økonomi
  • Rammebetingelser for næringslivet
  • Miljø og klima
  • Lederskap og medarbeiderskap

Foredragstematikk er under utarbeiding.

 

Kontakt oss om Vibeke

 

bg_red.png
 
Navn *
Navn