vi er orator

 

 

bg_red.png
 

 

Interesse for mennesker og mennesker i samfunn – små eller store -  sammen med fascinasjon for god formidling av viktige budskap – er grunnmuren Orator bygges på.  Dette tar vi med oss i alt vi gjør – i rådgivning,  kommunikasjon og arrangement.

Det er ut fra skuespillermanagementet i Pullman at Orator fikk sin start, og vi har valgt å bygge håndteringen av våre foredragsholdere på samme måte som et management. Det betyr at vi tilbyr våre foredragsholdere mer enn ren formidling av foredragene. Vi elsker å sparre om innhold, og tilbyr aktive tilbakemeldinger og eventuelt videreutvikling av foredrag om de skulle ønske det – i tillegg til annen bistand.

Det er viktig for oss i Orator å kjenne at vi bidrar med det vi kan i samfunnet vårt for å komme litt videre i en ønsket retning. Derfor er verdiforankringen i Orator så sterk at den skal vises i alt vi gjør og står for.

«Ord som setter spor» - er et viktig mantra for oss. I alt vi gjør er kvalitet og personlig kontakt avgjørende for å gjennomføre prosjekter til beste for våre oppdragsgivere.

Send oss en E-post eller les mer om oss under rådgivning

Les mer om oss under rådgivning!

 
 Henning, Agnete og Kristin

Henning, Agnete og Kristin

 
 
 

samarbeidspartnere

For å lykkes med å levere til beste for våre oppdragsgivere, har vi gode utvalgte samarbeidspartnere. 

 

bg_orange.png
 
 
 
 
 
 
 

«Ingen kan alt» - heller ikke vi. Skal vi lykkes sammen med våre oppdragsgivere er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Derfor er våre samarbeidspartnere med sin unike kompetanse også gode kolleger i de sammenhenger hvor de bidrar i prosjekter.

I tillegg til våre faste samarbeidspartnere har vi gjennom vår lange fartstid et stort nettverk av kolleger med spisskompetanse innen de fleste fagområder som vi inngår avtale med fra prosjekt til prosjekt.

 
 
 

kontakt oss

 Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

 

bg_red.png