kommunikasjon

ALT kan skje med riktig kommunikasjon

 

 

bg_grey.png

 

Kommunikasjonsløsningene er mange og valget av løsning styres av hva oppdragsgiver ønsker å oppnå. Vi har erfaring med oppdrag for virksomheter innen privat og offentlig sektor, frivillige- og fagorganisasjoner. 

Orator har rådgivere som har lang og god erfaring for å løse alt fra mindre (enkle) til komplekse utfordringer og de kan bidra med sin kompetanse for å komme frem til gode kommunikasjonsløsninger. Løsningene kan være tiltak skreddersydd for interne og eksterne målgrupper.  Vi har erfaring fra alle former for kommunikasjonsdisipliner, som for eksempel interninformasjon på tilrettelagte møteplasser, effektive kanaler for intern kommunikasjon, ekstern informasjon i formav nye digitale løsninger som nettside eller lignende, utvikling av film med mer. Vi jobber alltid med de beste samarbeidspartnerne som kan supplere oss med sin spisskompetanse. Sammen kommer vi frem til optimale løsninger som skaper gode resultater for våre oppdragsgivere.   

Gitt en oppdragsgivers konkrete utfordring vil vi sette sammen en eller flere av våre rådgivere i et team, som har riktig kompetanse til å kunne bidra. Denne fleksibiliteten på rådgiversiden gir våre oppdragsgivere en unik mulighet til å få operativ kompetanse til gjennomføring.

Oppdragsgivere jobber etter sine virksomhetsmål. Deres forretningsmessige planverk kan suppleres med gode kommunikasjonsplaner eller strategier, når det er ønskelig. For oss handler om å bidra til at strategien eller planen blir omsatt til konkrete tiltak som blir gjort levende. 

 

 
dots_color.png
 

Når kommunikasjonsplaner skal utvikles følger vi denne arbeidsprosessen:

  • Definere mål og utfordringer: Legge betydelig vekt på å utvikle kommunikasjonsstrategien slik at den kan levere på formål og strategiske mål. Identifisere kommunikasjonsstrategiske mål og skape engasjement for arbeidet og målbildet. Fokusområder og avgrensninger inklusive faste elementer i målbildet. Valg av metoder og leveranser. Avklare begrensninger og muligheter for virksomheten. Konkretisere prosjektorganisering og utvikle fremdriftsplan for å sikre at arbeidet går sin gang
  • Datainnsamling og analyse: Foreta dokumentgjennomgang av relevante dokumenter i tillegg til eventuelle analyser. Utvikle målgruppe/interessentkart. Vurdere intern og ekstern interessentanalyse med bruk av fokusgrupper
  • Strategiutforming: Utvikle et målbilde for kommunikasjonen. Foreta de viktigste kommunikasjonsstrategiske veivalgene og velge kommunikasjonsposisjon. Vurdere utvikling av kommunikasjonskonsept for å bidra til at oppdragsgiver får den oppmerksomheten de trenger. Beskrive elementene i målbildet, rammebetingelsene og utfordringer. Prioritere de kommunikasjonsstrategiske valgene. Identifisere kritiske suksessfaktorer. Prioritere målgrupper (og deres drivere) for kommunikasjonsarbeidet
  • Handlingsplan: Som siste steg før implementering utvikles det en handlingsplan. Den inneholder både operative tiltak og prosjekter. Utvikle en handlingsplan (årshjul) med ansvar, roller og frister. Budsjettering av tiltak så sant vi har tilstrekkelig informasjon om omfang av det foreslåtte tiltaket
  • Implementere tiltak og måle: Mobilisere organisasjonen og gjerne gjennomføre en «kick off» for det som skal skje. Tydelig ansvar for prosjektstyring og løpende evaluering og justering

 
dots
 
 

Vitari Kick-off, kundearrangement & jubileumfest

Vitari er et IT-konsulentselskap som hjelper bedrifter til å jobbe effektivt. Etter mange års positiv utvikling og suksess ønsket Vitari å markere sitt 15-års jubileum. Orator utviklet et jubileumskonsept for 2017 og bistod i tillegg med planlegging og gjennomføring av flere arrangementer i og utenfor Oslo.

“ Med Kristin og Orator involvert i våre arrangementer får jeg ekstra høye forventinger – og de innfris alltid! Tusen takk for fantastiske opplevelser”

 
pigging-barn (2).jpg

Beitostølen Helsesportsenter

BHSS tilbyr re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå og kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

Henning Cook har bistått med kommunikasjonsfaglige kompetanse på områder som er relatert til strategiske diskusjoner, implementering av tiltak og også løpende lederstøtte til daglig ledelse. Noen av resultatene er etablering av en egen avdeling for kommunikasjon, utvikling ny profil og nye nettsider, økt bruk av facebook, regelmessig utsendelse av nyhetsbrev, etablering av tydelige kommunikasjonsrutiner internt og film for å nevne noe. Internt har dette skapt en forståelse for hvordan kommunikasjon skal brukes på en positiv måte gjennom informasjon på allmøter og etablert bevissthet om hvordan BHSS skal være synlig i fysiske møter med andre. De ansatte fått en sterkere oppfatning av hvor viktig institusjonen er for alle som har en tilhørighet til den.

"Henning har bidratt til at BHSS nå oppfattes som en enda viktigere aktør med rehabiliteringstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser med ulike diagnoser, funksjonsnivå og alder. Samarbeidet med Henning og, hans team har gitt og gir BHSS gode og solide resultater" Astrid Nyquist, Direktør

 
 
 
 

Spør oss om kommunikasjon

Ta kontakt med  Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

 

bg_red.png