kommunikasjon

ALT kan skje med riktig kommunikasjon

 

orator rød-mal.png
 

 

diskusjon1.jpg

 


"For oss handler det ikke om å lage strategier - men å gjøre strategier levende" 

Definere mål og utfordringer - Datainnsamling og analyse - Strategiutforming - Handlingsplan - Implementere tiltak og måle

 
Oratorballer600.jpg
 

Oppdragsgivere jobber etter sine virksomhetsmål. Vi hjelper til når som helst i prosessen, avhengig av hvor du trenger oss.
For oss handler det om å bidra til at strategien blir gjort levende.

Gitt en oppdragsgivers konkrete utfordring vil vi sette sammen en eller flere av våre rådgivere i et team, som har riktig kompetanse til å kunne bidra. Denne fleksibiliteten på rådgiversiden gir våre oppdragsgivere en unik mulighet til å få operativ kompetanse til gjennomføring.
Kommunikasjonsløsningene er mange og valget av løsning styres av hva oppdragsgiver ønsker å oppnå. 
Vi har erfaring med oppdrag for virksomheter innen privat og offentlig sektor, frivillige- og fagorganisasjoner. 
Orator har rådgivere som har lang og god erfaring for å løse alt fra mindre (enkle) til komplekse utfordringer, og de kan bidra med sin kompetanse for å komme frem til gode kommunikasjonsløsninger.
Løsningene kan være tiltak skreddersydd for interne og eksterne målgrupper.
Vi har erfaring fra alle former for kommunikasjonsdisipliner, som for eksempel interninformasjon på tilrettelagte møteplasser, effektive kanaler for intern kommunikasjon, ekstern informasjon i form av nye digitale løsninger som nettside eller lignende, utvikling av film med mer.
Vi jobber alltid med de beste samarbeidspartnerne som kan supplere oss med sin spisskompetanse.
Sammen kommer vi frem til optimale løsninger som skaper gode resultater for våre oppdragsgivere.   

 

 
dots_color.png
 
 
E_18V_Salg i butikk_091.jpg
 

Videoproduksjon for Eurosko

I samarbeid med Jubafilm produserte Orator filmer for Eurosko til deres e-læringsprogram. Orator bistod hovedsakelig med kommunikasjonsrådgivningen på prosjektet.

«Eurosko Norge har utviklet en serie med e-læringsprogrammer som skal benyttes på tvers i de ulike konseptene i gruppen. Målet med programmene er at de ansatte skal bedre sitt ferdighetsnivå i møte med kunde og med et klart mål om å øke salget i den enkelte butikk. Det handler om å få økt kompetanse på salg for den enkelte medarbeider.For å lykkes med programmene var det nødvendig å utvikle flere filmer som viste ansatte og kunder i ulike situasjoner i butikk. Med dyktige skuespillere, rådgivning fra Orator Team as og filmproduksjon fra Jubafilm, fikk vi solid kvalitet i leveransene til rett tid og pris». Gitte Th. Trovik, HR-direktør Eurosko Norge AS

 

Hvert Øre Teller - Kampanjefilm for HLF 2018

I konkurranse med flere byråer fikk Orator Team/Jubafilm også i 2018 ansvaret for å produsere kampanjefilmen for årets aksjon. Filmen skulle ha fokus på eldre og ubehandlet hørselstap. Målgrupper for filmen var eldre, helsepersonell og pårørende. Et uttalt mål var øke kunnskapen og bevisstheten rundt hørsel og følgende av ubehandlet hørselstap hos eldre.

«Filmideen som teamet presenterte for oss hadde et klart og tydelig budskap. Handlingen er varm og nær og spiller på dialogen mellom et barnebarn og en bestefar som hører dårlig. En gjenkjennelig situasjon for mange. Jenta blir til slutt oppgitt over bestefaren som ikke får med seg samtalen og ber han gå til legen. Filmen har bidratt til økt kunnskap og bevissthet rundt viktigheten av å ta i bruk høreapparat, blant annet gjennom 337 000 visninger». Anja Hegg, kommunikasjonssjef HLF

pigging-barn (2).jpg

Beitostølen Helsesportsenter vant aksjonen Lions Røde Fjær i 2020

I 1970 ble Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) bygget takket være den første aksjonen Lions Røde Fjær i 1966. Ildsjelen Erling Stordahl bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å få leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv. Den 26. mai 2018, på Riksmøte i Lions, ble det avgjort at BHSS vant frem med sitt kandidatur om å få aksjonen Lions Røde Fjær i 2020. Nok en gang kan en ny aksjon bidra til en viktig samfunnsendring, som vil være å få bygget et Lions Familiehus og bli et nytt tilbud til barn og unge med sammensatte behov, innvandrerbakgrunn og deres familier.

«Takket være et godt og solid samarbeid i forberedelses- og gjennomføringsfasen, vant vårt kandidatur frem. Vårt samarbeid med Orator Team og Jubafilm bidro sterkt i dette arbeidet og vi kan alle glede oss til aksjonen Lions Røde Fjær i 2020. Nok en gang skal BHSS bidra til en positiv utvikling til dem som trenger det mest». Direktør Astrid Nyquist, Beitostølen Helsesportsenter

 
 
 
 

Spør oss om kommunikasjon

Ta kontakt med  Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

 

bg_red.png