Signe Horn

 

Signe horn low.jpg

 

  • Bred ledererfaring innenfor strategi, samfunnskontakt og kommunikasjon

  • Byråd for barn og utdanning, komiteleder for kultur og utdanning,

  • Politisk rådgiver (næring og energi) og byrådssekretær (finans)    

 
orator_dots
 

"Det hjelper ikke å ha rett om du ikke får rett"

Mange virksomheter opplever at de har en god sak men likevel ikke får gjennomslag. Dette gjelder alle type aktører; om det er eiendomsutbyggere, transportselskaper, tjenesteleverandører eller frivillige organisasjoner.

Samtidig opplever politikere og embetsverk både lokalt og sentralt at aktørene ikke har satt seg grundig nok inn i hva som skal til for å få igjennom en regulering, få en konsesjon eller at akkurat din virksomheten skal få offentlig støtte.

Etter mange års erfaring, både som politiker og i embetsverket er Signe Horn opptatt av hva som skal til for å lykkes i samspillet mellom de ulike aktørene.

Hennes erfaring er at har du evne til å sette seg inn i den andre partens interesser har du også større mulighet for å lykkes!

 

Som rådgiver kan Signe bistå innen:

  • Strategisk rådgivning
  • Strategiutvikling
  • Politiske prosesser
 
dots_color.png
 
 

Kontakt oss om Signe

 

bg_red.png
 

Forespørsel

Navn *
Navn