foredragsholdere

Dette er mennesker du kan lytte til, foredrag du kan reflektere over og lære av.

 

bg_orange.png

 

Orator driver samfunnsbygging gjennom å spre gode verdier med foredragsholdere som setter spor. Våre foredragsholdere har betydelig erfaring og deler sin historie og kompetanse med dere. Hvis du ikke selv vet hvem du vil lytte til, kan vi foreslå foredragsholdere som er tilpasset dine behov. Hvis du ønsker å diskutere mulig tematikk og vinkling, kontakter du oss og vi kan komme med forslag til både tema og aktuelle kandidater blant våre, men også i vårt store nettverk.

Refleksjon skaper endringer. Å lytte til andres erfaringer kan bidra til tanker rundt egen og kollegers hverdag. Det trygge er å gjøre det vi alltid har gjort. Gode refleksjoner kan gi grunnlag for å se muligheter for endring til noe som kan bli til det bedre for flere. Kombineres dette med engasjerende kommunikasjon, kan endringene skape forståelse, motivasjon og entusiasme blant mennesker du omgås. «Å lytte, reflektere, handle – gir endringsrom»

Hanne Røislien

"Teknologien er ikke av kjøtt og blod"

Iram Haq

" Hvordan våge å være seg selv"

Geir Lippestad

"Verdier og samarbeid"

Robert Mood

 

"Vinnerkultur på sterk grunnmur"
 

Torstein Lerhol

"Kroppen - ingen hindring for å nå toppen!"

Jan Vardøen

"Å skape verdier som varer"

Iffit Qureshi

”Det handler om å se hverandre”

Thomas Horne

"Kunsten å ikke kaste mat"

Guro Hoftun Gjestad

”Storbarnsliv - om å vokse opp med barn"

Jon-Frede Engdahl

"Økologisk mat som allemannseie"

Gard B. Eidsvold

"Hvordan skape eierskap til noe man aldri vil eie?”

Signe Horn

«Det hjelper ikke å ha rett om du ikke får rett» 

Maria Amelie

"Gründerskap - hvordan lykkes"

Jon Gangdal

"Fra mitt til vårt – samhandling og lederskap i praksis" 

Hilde Frafjord Johnson

"Norge sett utenfra"

Espen Kvark Kvernbergh

"Leken i alvoret og alvoret i leken"

Hanne Lindbæk

"Gjennomslagskraften din er avgjørende!"

Morten Krogvold

"Å se og bli sett"

Bertha Lucia Fries

"Forgiveness and reconciliation in Colombia" 
 - En historie om hvordan man kan vinne over hat

Victoria Telle Hjellset

”Mestring har magisk effekt”

 

 
 
 
 

kontakt oss om foredrag

Ta kontakt med Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

bg_red.png