arrangement

Kick-off, konferanse, lansering, samling, seminar, frokostmøte og workshop

 

orator rød-mal.png
 

 Skape godt innhold - Solid prosjektledelse - Stødig teknisk produksjon

Vårt mål er å berike, begeistre og bidra til å være med på å skape varige verdier.
Vi er tilstede i hele prosessen før, under og etter et arrangement.
Vi kan også kun bistå i deler av prosessen der DU har behov for det.
Vi gir råd og assisterer våre oppdragsgivere med å skape opplevelser som betyr noe for dem som er tilstede.

Teknologien preger oss i alt vi gjør og den vil ta enda større plass i årene som kommer. I denne utviklingen vil gode fysiske møteplasser bli enda viktigere. Riktig arena og valg av format, målrettet innhold, fornuftig tidsbruk og sikker gjennomføring gir mulighet for gode meningsutvekslinger, skaper opplevelser og vennskap samtidig som kunnskap og kompetanse øker hos deltakerne.

Oratorballer600.jpg
IMG_0690.JPG
 
Nordicchoice.png

NOAH konferansen 2019

«Sømløs og profesjonell håndtering som overgikk våre forventninger!» Anita Sundby, Kommersiell direktør, CCO NOAH (Norsk Avfallshåndtering)

NOAH er et av Europas ledende kompetansemiljøer for behandling av uorganisk farlig avfall. Som et ledd i en større prosess etablerte NOAH (Norsk avfallshåndtering) i 2018 en ny møteplass hvor de samlet vel 100 av sine viktigste samarbeidspartnere, kunder og bransjen fra Skandinavia til en heldagskonferanse på Hotel Quality Expo i Oslo. I 2019 var Oraor nok engang med på utviklingen av arrangement og innhold, prosjektledet prosessen og sørget for sikker gjennomføring.

 

Sales & Revenue Summit Gøteborg

"Orators team var gull verdt på vår samling i august. I rollen som ekstern prosjektkoordinator sørget de med stø hånd, full oversikt og en god porsjon lekenhet for et velsmurt maskineri i to dager. Vi følte oss veldig godt ivaretatt både under planlegging og gjennomføring av arrangementet."

Beate Simonsen, Sales Administrator, Sales Intelligence & Support, Nordic Choice Hotels

Framtidskonferansn2.png

Framtidskonferansen

“Tankesmien Agenda jobbet med Orator for å planlegge en stor en-dagskonferanse på Sentralen i Oslo. Konferansen samlet 150 delegater fra hele landet med Politisk ledelse og media. Orator var involvert fra dag én i planleggingen, og var sentral i gjennomføringen av selve konferansedagen. Vi fikk et utrolig positivt inntrykk av Orator, som var veldig gode på detaljeplanlegging, budsjettering og planlegging med øye på alle mulige utfall. Vi vil absolutt anbefale andre å hyre inn Orator til planlegging av lignende arrangementet”

Thor Steinhovden, Rådgiver Tankesmien Agenda

Vitari Kick-off, kundearrangement & jubileumfest

"Med Kristin og Orator involvert i våre arrangementer får jeg ekstra høye forventinger – og de innfris alltid! Tusen takk for fantastiske opplevelser”

Vitari er et IT-konsulentselskap som hjelper bedrifter til å jobbe effektivt. Etter mange års positiv utvikling og suksess ønsket Vitari å markere sitt 15-års jubileum. Orator utviklet et jubileumskonsept og bistod i tillegg med planlegging og gjennomføring av flere arrangementer i og utenfor Oslo.

 

spør oss om arrangement

Ta kontakt med Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

 

bg_red.png