arrangement

Kick-off, konferanse, lansering, samling, seminar, frokostmøte og workshop

 

 

bg_grey.png

 

Teknologien preger oss i alt vi gjør og den vil ta enda større plass i årene som kommer. I denne utviklingen vil gode fysiske møteplasser bli enda viktigere. Riktig arena og valg av format, målrettet innhold, fornuftig tidsbruk og sikker gjennomføring  gir mulighet for gode meningsutvekslinger, skaper opplevelser og vennskap samtidig som kunnskap og kompetanse øker hos deltagerne. Vi gir råd og assisterer våre oppdragsgivere med å skape opplevelser som betyr noe for dem som er tilstede. Vårt mål er å berike, begeistre og bidra til å være med på å skape varige verdier. Med et solid innledende forarbeid vil det danne grunnlag for riktig leveranse tilpasset våre oppdragsgivers behov. 

Vi er tilstede i hele prosessen før, under og etter et arrangement. Vi kan også kun bistå i deler av prosessen der DU har behov for det.

 
 

Prosess:

  • Innledende møte og arbeid for å innhente nødvendig informasjon. Bli enige om mål for arrangementet for dem som skal delta (et tydelig uttalt mål er viktig både internt og eksternt og må kommuniseres klokt)
  • Utvikle konsept med «rød tråd», som bygger og forsterker mål og verdier
  • Skape innhold både faglig og sosialt/kulturelt og sette konseptet inn i en logisk sammenheng i tråd med de fastsatte mål.
  • Formidling og booking av foredragsholdere og artister. Basert på valgt konsept og ønsket mål med arrangementet foreslår vi de beste bidragsytere både fra egen stall, men også via vårt store nettverk og gode kunnskap. Vi bistår med booking av kulturelle innslag til utvikling av sceneshow
  • Teknisk produksjon; avklaring og bestilling av nødvendig utstyr og personell. Regiansvarlig eller produsent sørger for at den tekniske gjennomføringen er av beste kvalitet
  • Solid prosjektledelse er nøkkelen for fremdrift og suksess.  God planlegging, stødig styring, tett kommunikasjon og klar ansvarsfordeling er avgjørende.  
  • Økonomistyring; Vi utvikler budsjetter og utøver streng kostnadskontroll.
  • Etterarbeid; Etter grundig evaluering samt en økonomisk avregning avsluttes prosjektet

 
Nordicchoice.png

Sales & Revenue Summit Gøteborg

"Orators team var gull verdt på vår samling i august. I rollen som ekstern prosjektkoordinator sørget de med stø hånd, full oversikt og en god porsjon lekenhet for et velsmurt maskineri i to dager. Vi følte oss veldig godt ivaretatt både under planlegging og gjennomføring av arrangementet."

Beate Simonsen, Sales Administrator, Sales Intelligence & Support, Nordic Choice Hotels

Framtidskonferansn2.png

Framtidskonferansen 2016

“Tankesmien Agenda jobbet med Orator for å planlegge en stor en-dagskonferanse på Sentralen i Oslo. Konferansen samlet 150 delegater fra hele landet med Politisk ledelse og media. Orator var involvert fra dag én i planleggingen, og var sentral i gjennomføringen av selve konferansedagen. Vi fikk et utrolig positivt inntrykk av Orator, som var veldig gode på detaljeplanlegging, budsjettering og planlegging med øye på alle mulige utfall. Vi vil absolutt anbefale andre å hyre inn Orator til planlegging av lignende arrangementet”

Thor Steinhovden, Rådgiver Tankesmien Agenda

guiness logo.png

Guiness World Records

“What a good time we had! You were the perfect host, and your laid-back style was a pleasure to work alongside. But don't let that "laid-back" style fool anyone; you dug deep, and we got there! So, congratulations on the record - what a cliff-hanger!!!”

Adam Wide, Creativ Director

 

spør oss om arrangement

Ta kontakt med Kristin@orator.no (909 22 611) eller Henning@orator.no (901 64 588)

 

bg_red.png